Bio Talco

CAT/

TALCO, la banda de punk-rock italiana més important i coneguda de l'actualitat, porta més de 18 anys que dóna guerra, vuit àlbums d'estudi, innombrables shows en clubs amb el cartell d'entrades esgotades i intenses aparicions a festivals per tot Europa. Tot això és gràcies a l'estil "punkchanka", altament contagiós, una barreja progressiva de punk-rock, folk, música llatina i ska, és a dir, la marca registrada de TALCO, cosa que fa que la gent de tot Europa balli esbojarradament.

Tot i això, TALCO és molt més que una banda de festa que transmet diversió. Les seves lletres aprofundeixen en qüestions humanes existencials com el concepte de la veritat, la degradació humana i l'autoestima, per posar-ne alguns exemples.

A més, TALCO aborda constantment en els seus temes els problemes de la ineptitud política i el fracàs social, com a resultat d'un desenvolupament degradat a la societat moderna actual.

¡TALCO és una banda internacional de punk-rock amb elements llatins i folklòrics que alça la seva veu i sacseja tota Europa amb la seva música i el seu missatge!

 

CAST/

TALCO, la banda de punk-rock italiana más importante y conocida de la actualidad, lleva más de 18 años dando guerra, ocho álbumes de estudio, innumerables shows en clubes con el cartel de entradas agotadas e intensas apariciones en festivales por toda Europa.

Todo esto es gracias al estilo "punkchanka", altamente contagioso, una mezcla progresiva de punk-rock, folk, música latina y ska, es decir, la marca registrada de TALCO, lo que hace que la gente de toda Europa baile alocadamente.

No obstante, TALCO es mucho más que una banda de fiesta que transmite diversión. Sus letras profundizan en cuestiones humanas existenciales como el concepto de la verdad, la degradación humana y la autoestima, por poner algunos ejemplos. Además, TALCO aborda constantemente en sus temas los problemas de la ineptitud política y el fracaso social, como resultado de un desarrollo degradado en la sociedad moderna actual.

¡TALCO es una banda internacional de punk-rock con elementos latinos y folclóricos que eleva su voz y sacude a toda Europa con su música y su mensaje!

 

ENG/

TALCO, the most important and well known Italian punk-rock band of our times can look back on a history of over 18 years, eight studio albums, uncountable sold-out club shows and intense festival appearances all over Europe.

It is the highly infectious punkchanka style, a progressive blend of punk-rock, folk-, latin- and ska-music, i.e. TALCO’s trademark, that makes sure people across Europe dance themselves mental.

However, TALCO is far more than just a fun-spreading party-band. Their lyrics dive deep into existential human questions like the concept of truth, human degradation and self-worth. Further, TALCO constantly broaches the issue of political drawbacks and social failures – a result of a degraded social development in nowadays modern society.

TALCO is an international punk-rock band infused with brass, folk, and latin elements that raises its voice and jolts entire Europe with their music and their message!